Personal

Rektor:

Irina Sheremey

 

Pedagoger:

Cecilia Abrahamsson Andersson

Petra Andersson

Johan Berg Lindkvist (förskollärare)

Therese Englund (förskollärare)

Chetho Ibrahim

Anders Jonsson (förskollärare)

Ekaterina Kuzmina (förskollärare)

Hala Alssid

Aleksandra Larionova

Anna-Karin Lundberg (förskollärare)

Lena Pettersson

Josefine Pettersson

Irina Sheremey (rektor och förskollärare)

Gamla Uppsala Montessori strävar efter att hålla hög kompetens både vad det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet.
Vi är förskollärare, montessorilärare (både med AMI & NAMEX utbildning), fritidspedagoger, barnskötare, montessoriassistenter, småbarnsmontessoripedagoger och assistenter. Vi har också några kompetenta vikarier och en husmor.

Vi fortbildar oss kontinuerligt och uppdaterar oss i montessoripedagogik och forskning kring barns utveckling & lärande, dessutom har vi kontinuerliga utbildningar i barnolycksfall och Första hjälpen för barn.
Vi strävar efter att hålla en hög personaltäthet och har 4,1 barn (1-3 år) per vuxen heltid samt 5,6 barn (3-5 år) per vuxen heltid. (*februari 2022)
Vi har mycket låg personalomsättning.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori