Personal

Rektor:

Irina Sheremey

 

Pedagoger:

Cecilia Abrahamsson Andersson

Petra Andersson

Johan Berg Lindkvist

Therese Englund

Chetho Ibrahim

Anders Jonsson

Ekaterina Kuzmina

Hala Alssid

Aleksandra Larionova

Anna-Karin Lundberg

Lena Pettersson

Irina Sheremey (rektor)

Gamla Uppsala Montessori strävar efter att hålla hög kompetens både vad det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet.
Vi är förskollärare, montessorilärare (både med AMI & NAMEX utbildning), fritidspedagoger, barnskötare, montessoriassistenter, småbarnsmontessoripedagoger och assistenter. Vi har också några kompetenta vikarier och en husmor.

Vi fortbildar oss kontinuerligt och uppdaterar oss i montessoripedagogik och forskning kring barns utveckling & lärande, dessutom har vi kontinuerliga utbildningar i barnolycksfall och Första hjälpen för barn.
Vi strävar efter att hålla en hög personaltäthet och har 4,1 barn (1-3 år) per vuxen heltid samt 5,6 barn (3-5 år) per vuxen heltid. (*februari 2022)
Vi har mycket låg personalomsättning.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori