Allmän information

Barngruppen

Förskolan har två avdelningar; Stjärnan och Regnbågen.
Det sammanlagda barnantalet är för närvarande 60 platser.

På avdelningen Stjärnan går 20 barn i åldrarna 1-3 år där barnen delas in i 2 grupper och på avdelningen Regnbågen går 40 barn i åldrarna 3 – 6 år där barnen delas in i 3 grupper.
All personal inom förskolan arbetar under tystnadsplikt och har även anmälningsplikt. Detta gäller även praktikanter och vikarier. Barnen är olycksfallsförsäkrade via Uppsala kommun under sin vistelse på förskolan.

Öppettider

Gamla Uppsala Montessori har för närvarande öppet mellan kl. 6.30 till kl. 17.00.
Vi arbetar enligt schemalagd arbetstid vilket innebär för dig som förälder att du inte alltid träffar samma person när du lämnar och hämtar ditt barn. Vi informerar varandra om det varit något särskilt som hänt barnet under dagen.

Semesterstängt: Vi har som regel stängt under fyra veckor i juli månad.
Planerings/Studie-dagar: Vi har en planeringsdag samt en studiedag per termin. Förskolan är då stängd.

Styrdokument

Personalen på Gamla Uppsala Montessoriförskola arbetar enligt läroplanen för förskolan Lpfö18.

”Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (www.skolverket.se).

Montessoripedagogiken genomsyrar vår verksamhet. På förskolan arbetar personal som är utbildad i montessoripedagogik och för detta har vi adekvat materiel. Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris tankar, forskning och utvecklade arbetsmaterial. Här kan du läsa mer om Maria Montessori och montessoripedagogiken.

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Vi har anmälningsskyldighet om vi märker att ett barn far illa.

Hämta Likabehandlingsplan

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering, Gamla Uppsala Montessori

Blankett för klagomålshantering, Gamla Uppsala Montessori

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori