Personal

Rektor:

Irina Sheremey

 

Pedagoger:

Cecilia Abrahamsson Andersson

Petra Andersson

Johan Berg

Therese Englund

Chetho Ibrahim

Anders Jonsson

Aleksandra Larionova

Anna-Karin Lundberg

Lena Pettersson

Anna Rzepka

Tilda Johnsson

Gamla Uppsala Montessori strävar efter att hålla hög kompetens både vad det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet.
Vi är förskollärare, montessorilärare (både med AMI & NAMEX utbildning), fritidspedagoger, barnskötare, montessoriassistenter, småbarnsmontessoripedagoger och assistenter. Vi har också några kompetenta vikarier och en husmor.

Vi fortbildar oss kontinuerligt och uppdaterar oss i montessoripedagogik och forskning kring barns utveckling & lärande, dessutom har vi kontinuerliga utbildningar i barnolycksfall och Första hjälpen för barn.
Vi strävar efter att hålla en hög personaltäthet och har 4,1 barn (1-3 år) per vuxen heltid samt 5,4 barn (3-5 år) per vuxen heltid. (*april 2021)
Vi har mycket låg personalomsättning.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori