Personal

Förskolechef:

Irina Sheremey

Pedagoger:

Richard Ekehov

Therese Hagman

Johan Berg

Anders Jonsson

Petra Andersson

Lena Rudeflod

Yvonne Alwani

Anna-Karin Lundberg

Cecilia Abrahamsson Andersson

Chetho Ibrahim

Martina Gillberg

Emmy Lindgren

Aleksandra Larionova

Anna Rzepka

Gamla Uppsala Montessori strävar efter att hålla hög kompetens både vad det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet.
Vi är förskollärare, montessorilärare (både med AMI & NAMEX utbildning), fritidspedagoger, barnskötare, montessoriassistenter, småbarnsmontessoripedagoger och assistenter. Vi har också några kompetenta vikarier och en husmor.

Vi fortbildar oss kontinuerligt och uppdaterar oss i montessoripedagogik och forskning kring barns utveckling & lärande, dessutom har vi kontinuerliga utbildningar i barnolycksfall och Första hjälpen för barn.
Vi strävar efter att hålla en hög personaltäthet och har 4 barn (1-3 år) per vuxen heltid samt 5,1 barn (3-5 år) per vuxen heltid. (*augusti 2015)
Vi har mycket låg personalomsättning.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori