Personal

Förskolechef:

Irina Sheremey

Pedagoger:

Richard Ekehov

Therese Hagman

Johan Berg

Anders Jonsson

Petra Andersson

Lena Rudeflod

Yvonne Alwani

Anna-Karin Lundberg

Cecilia Abrahamsson Andersson

Chetho Ibrahim

Martina Gillberg

Emmy Lindgren

Aleksandra Larionova

Städ & Husmor 

Anna Rzepka

Gamla Uppsala Montessori strävar efter att hålla hög kompetens både vad det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet.
Vi är förskollärare, montessorilärare (både med AMI & NAMEX utbildning), fritidspedagoger, barnskötare, montessoriassistenter, småbarnsmontessoripedagoger och assistenter. Vi har också några kompetenta vikarier och en husmor.

Vi fortbildar oss kontinuerligt och uppdaterar oss i montessoripedagogik och forskning kring barns utveckling & lärande, dessutom har vi kontinuerliga utbildningar i barnolycksfall och Första hjälpen för barn.
Vi strävar efter att hålla en hög personaltäthet och har 4 barn (1-3 år) per vuxen heltid samt 5,1 barn (3-5 år) per vuxen heltid. (*augusti 2015)
Vi har mycket låg personalomsättning.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori