Projekt

Stjärnan

På Stjärnan har jobbar vi just nu med två projekt i de två olika smågrupperna. Kottarna jobbar med en naturprojekt där de;

”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” samt ”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” Lpfö98 reviderad 2016, s. 10

Ekorrarna jobbar med ett fordonsprojekt där de;

”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” samt ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” Lpfö98 reviderad 2016, s. 10

 

Regnbågen

På Regnbågen jobbar barnen i tre olika projektgrupper: Sköldpaddorna, Delfinerna och Björnarna. Varje grupps projektinnehåll ändras vecka till vecka beroende på vad barnen visar intresse för och var de uttrycker att de vill jobba med. Grupperna har bland annat jobbat med att resa i fantasin till olika länder, jobbat med olika slags djur, utforskat vad delfiner äter och hur långt de kan hoppa.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” Lpfö98 reviderad 2016, s. 12

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori