Miljötänk

Vi vill vara en så miljövänlig förskola som möjligt, barnen är delaktiga i sopsortering och kompostering.
Allt avfall sorteras och slängs i avsett kärl.
Vi odlar i ekojord och använder aldrig något miljöfarligt bekämpningsmedel.

Den frukt vi köper är ekologisk och följer årstiderna.
Övriga matvaror är i möjligaste mån rättvisemärkt och kravmärkt.

Då vi köper den färdiglagade maten från kommunens kök följer den kommunens riktlinjer för ekologiskt /närodlat.

Övriga varor såsom kopieringspapper/pennor/förbrukningsmateriel/rengöringsmedel är alltid i möjligaste mån svanenmärkta eller annat miljöcertifierat.

Vår städfirma är ISO certifierad och använder enbart miljövänliga rengöringsmedel.

I montessoripedagogiken finns en inbyggd omtanke om vår jord.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori