Läroplansmål i fokus

Stjärnans läroplansmål i fokus 2019

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” Lpfö98 reviderad 2016, s. 10

Vi har läst forskning kring begreppen och text som ligger till grund för läroplanen för att försöka förstå hur vi ska jobba med detta med barnen. Vi har anpassat miljön efter respekt för barns nyfikenhet och behov samt att den ska stimulera deras utveckling.

 

Regnbågens läroplansmål i fokus 2015 – 2017

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” Lpfö98 reviderad 2016, s. 10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” Lpfö98 reviderad 2016, s. 8

Under 2015-2016 har vi arbetat med ”grace och artighetsövningar” som är träning i sociala färdigheter, till exempel har vi tränat på att hjälpa varandra att hämta en stol till sin kompis och be varandra att få komma förbi. I vår åldersblandade grupp kan barnen be en äldre kompis om hjälp med att knyta skon. Vi har också en mycket populär te-övning där barnen får bjuda sin kompis på te. På våra samlingar har vi arbetat aktivt med att alla barn ska få komma till tals och att vi lyssnar färdigt när kompisarna pratar och vi reflekterar tillsammans efter att vi varit på aktiviteter så att barns perspektiv och inflytande genomsyrar verksamheten. Vi har också tittat utåt globalt för att uppmärksamma barn med andra levnadsvillkors perspektiv på livet.

Under 2016-2017 arbetar vi ur ett interkulturellt förhållningssätt där vi försöker ta olika kulturella perspektiv och väva in interkulturalitet i våra aktiviteter och miljö på förskolan. Vi både konsumerar och producerar kultur och vill samarbeta med föräldrar för att förstå barnens värld och syn på förskolan bättre. Vi har haft samarbete med en annan förskola och utbildat oss med hjälp av Uppsalas kulturpedagoger.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori