Läroplansmål i fokus

Under 2019-2020 arbetar hela förskolan med fokusområdet Hållbar utveckling.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”Lpfö18, s. 14

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori