Läroplansmål i fokus

Stjärnans läroplansmål i fokus HT 2016- VT 2017

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Under hösten och våren har vi diskuterat först respekt och därefter öppenhet. Vi har läst forskning kring begreppen och text som ligger till grund för läroplanen för att försöka förstå hur vi kan lyfta dessa värden. Vi har anpassat miljön efter respekt för barns nyfikenhet och behov av rörelse och ostörd sömn. Vi har försökt förbättra vårt förhållningssätt gentemot föräldrar och lyfta barns delaktighet och barns perspektiv exempelvis i veckobrev.

 

Stjärnans läroplansmål i fokus HT2015-VT2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Under terminen har vi anpassat sånger, sagor, musik, aktiviteter och material för att stimulera barnens motorik på flera sätt. På tisdagar har vi arbetat mer fokuserat med gymnastik och grovmotorik i grupp inne och ute. Vi har bland annat gått till den andra avdelningen och klivit i en tjock gymnastikmatta och klättrat i ribbstol. Vi har använt ett hörn på förskolan till ett bollhav där barnen kryper, kravlar och rullar runt i bollar. Vi har också arbetat isolerat med några olika kroppsdelar, på ”munveckan” arbetade vi med att blåsa, grimasera och bubbla i vatten med sugrör.

 

Regnbågens läroplansmål i fokus HT 2015-VT2017

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Under 2015-2016 har vi arbetat med ”grace och artighetsövningar” som är träning i sociala färdigheter, till exempel har vi tränat på att hjälpa varandra att hämta en stol till sin kompis och be varandra att få komma förbi. I vår åldersblandade grupp kan barnen be en äldre kompis om hjälp med att knyta skon. Vi har också en mycket populär te-övning där barnen får bjuda sin kompis på te. På våra samlingar har vi arbetat aktivt med att alla barn ska få komma till tals och att vi lyssnar färdigt när kompisarna pratar och vi reflekterar tillsammans efter att vi varit på aktiviteter så att barns perspektiv och inflytande genomsyrar verksamheten. Vi har också tittat utåt globalt för att uppmärksamma barn med andra levnadsvillkors perspektiv på livet.

Under 2016-2017 arbetar vi ur ett interkulturellt förhållningssätt där vi försöker ta olika kulturella perspektiv och väva in interkulturalitet i våra aktiviteter och miljö på förskolan. Vi både konsumerar och producerar kultur och vill samarbeta med föräldrar för att förstå barnens värld och syn på förskolan bättre. Vi har haft samarbete med en annan förskola och utbildat oss med hjälp av Uppsalas kulturpedagoger.

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori